Thursday, December 6, 2018

താജ്മഹൽ

പ്രണയത്തിനു മുൻപ്
എന്റെ ഹൃദയം ഒരു മരുഭൂമിയായിരുന്നു
മരുപ്പച്ചകളെ തേടി അലയുന്ന
ഒരു ഒട്ടകം പോലെ
മനസ്സ് അതിലലഞ്ഞു നടന്നു
പ്രണയകാലം
എന്റെ ഹൃദയം ഒരു പൂന്തോട്ടമായിരുന്നു
അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന
കുരുവികൾ പാടുന്ന
ശലഭങ്ങൾ പാറുന്ന
ഒരു പൂന്തോട്ടം
വിവാഹാനന്തരം
അതൊരു താജ്മഹൽ ആയി
പ്രണയത്തിന്റെ സ്മൃതി കുടീരം  

No comments: